Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
Bộ vi xử lý: 32-bit
Bộ nhớ trong: DRAM - 8 Mb
Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4Mb
Độ phân giải: 203 dpi
Khối lượng (kg): 2
Đối tác
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Đối tác
  • Đối tác