Bộ vi xử lý: 32-bit
Bộ nhớ trong: 2gb
Bộ nhớ FLASH: -
Độ phân giải: 203 dpi
Đối tác
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Đối tác
  • Đối tác