Khổ giấy : 4.09inch - 103.9mm
Bộ vi xử lý: 32-bit
Bộ nhớ trong: DDRAM - 8 Mb
Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 2Mb
Độ phân giải: 203 dpi
Đối tác
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Đối tác
  • Đối tác