Khổ giấy : 4.1inch - 104mm
Bộ vi xử lý: 16-bit
Tốc độ bộ vi xử lý : 90 MHz
Bộ nhớ trong: SDRAM - 6 Mb
Bộ nhớ FLASH: Loại thường - 4 Mb
Độ phân giải: 203-300 dpi
Khối lượng (kg): 29
Đối tác
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Thiết kế website
  • Đối tác
  • Đối tác